Váš prehliadač nepodporuje JavaScript!
Odborné preklady

Odborný preklad zahŕňa preklad textov z rôznych odborných oblastí (napr. ekonomika, právo, veda a technika, medicína, humanitné vedy atď.). Na rozdiel od úradného prekladu tento preklad nie je určený na úradné účely, t.j. na úradný styk s orgánmi a inštitúciami na Slovensku alebo v zahraničí.

Odborné preklady momentálne vyhotovujeme v týchto jazykoch:

 • nemčina - (Mgr. Peter Žambokréthy, Mgr. Jarmila Žambokréthyová)
 • angličtina - (Mgr. Peter Žambokréthy, Mgr. Ružena Žambokréthyová)
 • ruština - (Mgr. Ružena Žambokréthyová)
 • chorvátčina - (Mgr. Jarmila Žambokréthyová)

Odborný preklad sa vyhotovuje napríklad pri nasledovných dokumentoch:

 • životopis, motivačný list, pracovný posudok
 • korešpondencia s obchodnými partnermi, interná firemná korešpondencia a dokumentácia
 • bakalárska práca, diplomová práca, abstrakt k bakalárskej/diplomovej práci
 • marketingové, reklamné a propagačné texty
 • návod na použitie, návod na obsluhu, príručky, manuály
 • lekárska správa, pokyny od lekára
 • populárno-náučné články
 • zmluvy rôzneho druhu
 • a ďalšie...

Keďže vyhotovený odborný preklad netreba úradne zväzovať (ako pri úradnom preklade), je možné ho klientovi poslať elektronicky.